Trong phiên làm việc chiều, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Báo cáo về việc sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục; giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5. Sau đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về nội dung này.

1 năm 6 tháng trước

Trong phiên làm việc chiều, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Báo cáo về việc sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục; giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5. Sau đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về nội dung này.

Viết bình luận

Tin liên quan