Trung Quốc: Áp thuế trả đũa lẫn nhau sẽ "hủy hoại" quan hệ thương mại Trung - Mỹ