Tuyên bố Bộ trưởng kinh tế Asean ứng phó với COVID-19

4 tháng 6 ngày trước

Chiều 11/3, tại thành phố Đà Nẵng, Hội nghị hẹp Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 26 và các hội nghị liên quan đã bế mạc với việc ra Tuyên bố về tăng cường khả năng phục hồi kinh tế của ASEAN để đối phó với dịch bệnh Covid-19.   

Viết bình luận

Tin liên quan