Tuyến cáp AAG nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế gặp sự cố lần thứ 4

1 tuần 4 ngày trước