UBND tỉnh Sóc Trăng họp báo thông tin về vụ “Đại gia xăng dầu” Trịnh Sướng bị bắt

UBND tỉnh Sóc Trăng họp báo thông tin về vụ “Đại gia xăng dầu” Trịnh Sướng bị bắt