“Vắc-xin ý thức”

1 ngày 10 phút trước

Cả thế giới đang phải gồng mình chống lại kẻ thù chung COVID-19, mà cho đến nay vẫn chưa có vắc-xin phòng chống. Bởi vậy liều vắc-xin có vai trò quyết định sự thành bại trong cuộc chiến với giặc COVID-19 lúc này chính là thái độ ứng xử một cách hiểu biết và có văn hóa của mỗi người dân.

Viết bình luận

Tin liên quan