Vaccine phòng COVID-19 được thử nghiệm trên người

2 tuần 5 ngày trước

Vaccine phòng dịch COVID-19 đã cho kết quả khả quan ở giai đoạn 1 và đang chuẩn bị bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng ở người.

Viết bình luận

Tin liên quan