Chưa ghi nhận người dân sử dụng Paraquat và 2,4D cho lúa
Tin tức tổng hợp 20:20 - 16/02/2017