Hình ảnh Bác Hồ trong kí ức của người Đại tá năm xưa
Tin tức tổng hợp 16:36 - 19/05/2017