Khả năng nối lại đối thoại về Triều Tiên
Tin tức tổng hợp 21:30 - 20/04/2017