Năm 2017 giải quyết cơ bản hồ sơ người có công còn tồn đọng
Tin tức tổng hợp 15:25 - 17/02/2017