Nối lại cuộc hòa đàm về Syria tại Geneva
Tin tức tổng hợp 21:57 - 18/05/2017