Quá trình vay vốn chậm do vướng nhiều thủ tục
Tin tức tổng hợp 19:19 - 20/04/2017