Trung tướng Phạm Kiệt và chiến thắng Điện Biên Phủ
Tin tức tổng hợp 12:36 - 08/05/2017