Việt Nam và HĐBA LHQ: Hội đồng Bảo an LHQ thông qua Nghị quyết 2505