Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Tỷ phú Pháp ủng hộ 100 triệu euro để khôi phục nhà thờ

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Tỷ phú Pháp ủng hộ 100 triệu euro để khôi phục nhà thờ
Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Tỷ phú Pháp ủng hộ 100 triệu euro để khôi phục nhà thờ
Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Tỷ phú Pháp ủng hộ 100 triệu euro để khôi phục nhà thờ