Vụ rơi máy bay chở khách ở Pakistan: Ít nhất 41 người được xác nhận thiệt mạng

Vụ rơi máy bay chở khách ở Pakistan: Ít nhất 41 người được xác nhận thiệt mạng
Vụ rơi máy bay chở khách ở Pakistan: Ít nhất 41 người được xác nhận thiệt mạng