Vụ xả súng tại New Zealand: Các mạng xã hội khẳng định dỡ bỏ các thông tin bạo lực liên quan

Vụ xả súng tại New Zealand: Các mạng xã hội khẳng định dỡ bỏ các thông tin bạo lực liên quan
Vụ xả súng tại New Zealand: Các mạng xã hội khẳng định dỡ bỏ các thông tin bạo lực liên quan
Vụ xả súng tại New Zealand: Các mạng xã hội khẳng định dỡ bỏ các thông tin bạo lực liên quan