Xả súng tại Na Uy: Cảnh sát điều tra theo hướng khủng bố