Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho chè Phú Thọ

1 tháng 2 ngày trước

Việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm chè nhằm kiểm soát nguồn gốc, chất lượng và nâng cao giá trị kinh tế.

Viết bình luận

Tin liên quan