Xử phạt Công ty Vinanusoy và Công ty Light Food

9 tháng 1 tuần trước

Thanh tra Bộ Y tế đã ra quyết định phạt hành chính đối với Công ty Vinanusoy 55,5 triệu đồng và công ty Light Food 50,5 triệu đồng đồng thời báo cáo kết quả khắc phục hậu quả về Thanh tra Bộ Y tế trước ngày 30/7.

Viết bình luận

Tin liên quan