Xuất hiện dịch châu chấu tre tại Điện Biên

6 tháng 3 ngày trước
Châu chấu tre lưng vàng xuất hiện tại các xã biên giới, phá hoại mùa màng nông nghiệp. Đang gia tăng về số lượng và địa bàn hoạt động.