Yên Bái: Người dân thị xã Nghĩa Lộ khắc phục hậu quả mưa lũ

Yên Bái: Người dân thị xã Nghĩa Lộ khắc phục hậu quả mưa lũ