YouTube đã gỡ bỏ 6.700 video clip phản động theo yêu cầu của Việt Nam

1 tuần 12 giờ trước

Viết bình luận

Tin liên quan