YouTube đã gỡ bỏ 6.700 video clip phản động theo yêu cầu của Việt Nam

7 tháng 1 tuần trước

Viết bình luận

Tin liên quan