123 đơn vị được thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19 (tính đến 29/4/2021)

Tính đến ngày 29/4/2021, trên toàn quốc đã có 123 đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19.

05/05/2021, 08:10
123 đơn vị được thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19 (tính đến 29/4/2021) - Ảnh 1.