Băng tuyết phủ trắng đỉnh đèo Ô Quy Hồ - Ảnh 1.

Băng tuyết bao phủ trên các cành cây. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Băng tuyết phủ trắng đỉnh đèo Ô Quy Hồ - Ảnh 2.

Băng tuyết bao phủ trên các cành cây. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Băng tuyết phủ trắng đỉnh đèo Ô Quy Hồ - Ảnh 3.

Băng tuyết bao phủ trên các cành cây. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Băng tuyết phủ trắng đỉnh đèo Ô Quy Hồ - Ảnh 4.

Băng tuyết bao phủ trên các cành cây. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Băng tuyết phủ trắng đỉnh đèo Ô Quy Hồ - Ảnh 5.

Khách du lịch tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc hiếm có cùng băng tuyết. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Băng tuyết phủ trắng đỉnh đèo Ô Quy Hồ - Ảnh 6.

Khách du lịch tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc hiếm có cùng băng tuyết. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Băng tuyết phủ trắng đỉnh đèo Ô Quy Hồ - Ảnh 7.

Khách du lịch tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc hiếm có cùng băng tuyết. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN