Tổng công ty đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội vừa có Báo cáo về việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 của ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 (Hacinco).

Đề nghị đình chỉ chức vụ Giám đốc Hacinco với ông Nguyễn Văn Thanh - Ảnh 1.

Đề nghị đình chỉ chức vụ Giám đốc Hacinco với ông Nguyễn Văn Thanh - Ảnh 2.

Đề nghị đình chỉ chức vụ Giám đốc Hacinco với ông Nguyễn Văn Thanh - Ảnh 3.

Đề nghị đình chỉ chức vụ Giám đốc Hacinco với ông Nguyễn Văn Thanh - Ảnh 4.