Đồng chí Nguyễn Thành Phong tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Sáng 24/6/2021, kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X đã bầu đồng chí Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP khóa IX tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

24/06/2021, 19:05
Đồng chí Nguyễn Thành Phong tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.