Gần 23 triệu học sinh khai giảng năm học mới 2020-2021

Sáng ngày 5/9/2020, gần 23 triệu học sinh trên cả nước sẽ khai giảng năm học mới 2020-2021.

05/09/2020, 09:50
Gần 23 triệu học sinh khai giảng năm học mới 2020-2021 - Ảnh 1.