Về trang chủ

Hà Nội trang hoàng rực rỡ cờ hoa chào mừng 75 năm Quốc khánh 2/9

Chào mừng 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), những ngày này, trên khắp phố, phường của Thủ đô Hà Nội được trang hoàng rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, áp phích…

Hà Nội trang hoàng rực rỡ cờ hoa chào mừng 75 năm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 1.

Băng rôn, áp phích tung bay bên cạnh những công trình của Hà Nội chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Hà Nội trang hoàng rực rỡ cờ hoa chào mừng 75 năm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 2.

Băng rôn, biểu ngữ được trang hoàng dọc đường trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Hà Nội trang hoàng rực rỡ cờ hoa chào mừng 75 năm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 3.

Băng rôn, biểu ngữ trang hoàng dọc đường trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Hà Nội trang hoàng rực rỡ cờ hoa chào mừng 75 năm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 4.

Cờ Tổ quốc tung bay bên cạnh những công trình của Hà Nội chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Hà Nội trang hoàng rực rỡ cờ hoa chào mừng 75 năm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 5.

Dọc phố Hàng Bông rợp cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Hà Nội trang hoàng rực rỡ cờ hoa chào mừng 75 năm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 6.

Cờ Tổ quốc được hộ dân treo tại một ngõ nhỏ ở trung tâm thành phố Hà Nội. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Hà Nội trang hoàng rực rỡ cờ hoa chào mừng 75 năm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 7.

Dọc phố Hàng Bông rợp cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Hà Nội trang hoàng rực rỡ cờ hoa chào mừng 75 năm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 8.

Dọc tuyến phố Hoàng Diệu được trang hoàng rực rỡ chào mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Hà Nội trang hoàng rực rỡ cờ hoa chào mừng 75 năm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 9.

Sắc đỏ của cờ đỏ sao vàng hòa cùng nắng vàng của trời thu Hà Nội. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Hà Nội trang hoàng rực rỡ cờ hoa chào mừng 75 năm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 10.

Băng rôn tuyên truyền trang hoàng dọc đường trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Hà Nội trang hoàng rực rỡ cờ hoa chào mừng 75 năm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 11.

Băng rôn, biểu ngữ được trang hoàng trên đường Độc Lập mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN