Hải Phòng phong tỏa Bệnh viện trẻ em

Hải Phòng khẩn trương phong tỏa Bệnh viện trẻ em - Ảnh 1.

Điểm chốt Kiểm tra tại Bệnh viện Trẻ em. Ảnh: TTXVN/phát

Hải Phòng khẩn trương phong tỏa Bệnh viện trẻ em - Ảnh 2.

Điểm chốt Kiểm tra tại Bệnh viện Trẻ em. Ảnh: TTXVN/phát

Hải Phòng khẩn trương phong tỏa Bệnh viện trẻ em - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng (thứ nhất từ trái sang) chỉ đạo tại Bệnh viện. Ảnh: TTXVN/phát

Hải Phòng khẩn trương phong tỏa Bệnh viện trẻ em - Ảnh 4.

Phun khử khuẩn tại Bệnh viện Trẻ em. Ảnh: TTXVN/phát