Hải Phòng tạm dừng tiếp nhận người lao động quay trở lại, lao động mới từ tỉnh Hải Dương, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) - Ảnh 1.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng yêu cầu các doanh nghiệp, dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế nghiêm túc chấp hành các nội dung sau:

Tạm dừng tiếp nhận người lao động quay trở lại, lao động mới từ tỉnh Hải Dương, từ thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh).

Trường hợp có nhu cầu sử dụng các lao động nói trên, doanh nghiệp phải xây dựng phương án xét nghiệm, đưa đón, cách ly y tế cụ thể theo quy định, gửi Ban Quản lý để được xem xét, báo cáo UBND thành phố phê duyệt trước khi thực hiện.

Đối với người lao động từ các địa phương khác mà đang có ca dương tính ngoài cộng đồng: chỉ tiếp nhận người lao động khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 bằng phương pháp PCR.

Nếu các doanh nghiệp bị phát hiện sử dụng các lao động nói trên không đúng các quy định trên đây, gây mất an toàn cho người lao động, doanh nghiệp, khu công nghiệp và cộng đồng thì sẽ bì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.