Hội "phá trằm" ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Người dân đánh bắt cá trong trằm Trà Lộc trong ngày hội. (Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN)

 Trằm Trà Lộc là một khu đầm lầy ngập nước rộng khoảng 10ha, nằm trong khuôn viên Khu du lịch sinh thái thôn Trằm Trà Lộc, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng (Quảng Trị). 


Hội "phá trằm" ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Người dân đánh bắt cá trong trằm Trà Lộc trong ngày hội. (Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN)

 Tại đây, hàng năm thường được tổ chức hội "Phá trằm" bắt cá sau khi lượng nước trong hồ được xả đi để đón mùa mưa lũ mới. Hội "Phá trằm" có từ hàng trăm năm trước, dịp này, người dân khắp nơi trong vùng kéo về trằm để bắt cá với những dụng cụ thô sơ như: lưới, chơm, rớ, vợt... 

Hội "phá trằm" ở Quảng Trị - Ảnh 3.

Người dân đánh bắt cá trong trằm Trà Lộc trong ngày hội. (Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN)

Hội "phá trằm" ở Quảng Trị - Ảnh 4.

Người dân đánh bắt cá trong trằm Trà Lộc trong ngày hội. (Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN)

 Trước đây hội tổ chức với quy mô nhỏ, ngày nay, hội được tổ chức với quy mô lớn hơn và gắn với việc phát triển du lịch của địa phương.

Hội "phá trằm" ở Quảng Trị - Ảnh 5.

Người dân đánh bắt cá trong trằm Trà Lộc trong ngày hội. (Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN)

Hội "phá trằm" ở Quảng Trị - Ảnh 6.

Người dân đánh bắt cá trong trằm Trà Lộc trong ngày hội. (Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN)