Trong ảnh: Giờ học của học sinh lớp 3C, trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh (Ninh Bình). Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Trong ảnh: Giờ học của học sinh lớp 3C, trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh (Ninh Bình). Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Thông tư mới được đánh giá là có nhiều điểm tiến bộ hơn so với thông tư cũ đã tồn tại 10 năm.

Đối với việc khen thưởng và kỷ luật học sinh, Thông tư 28 có nhiều điều chỉnh so với Thông tư 41. Cụ thể, học sinh có thành tích xuất sắc, học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong học tập, rèn luyện và các phong trào thi đua, có nhiều đóng góp cho tập thể được các bạn trong lớp bình chọn hoặc có thành tích đột xuất khác thì được giáo viên, nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng theo các hình thức: Tuyên dương trước lớp hoặc trước toàn trường, tặng giấy khen hoặc thư khen.

Học sinh có khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện và các phong trào thi đua, tùy theo mức độ vi phạm có thể thực hiện các biện pháp kỉ luật: nhắc nhở, hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp để học sinh tiến bộ hơn; thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm.

Đặc biệt, "giáo viên không được phê bình học sinh trước cả lớp, trước toàn trường hoặc trong cuộc họp chung với cha mẹ học sinh".