Kiên Giang: Hân hoan với “Ngày hội non sông” - Ảnh 1.

Xe tuyên truyền, cổ động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thành phố Rạch Giá (Kiên Giang).

Kiên Giang: Hân hoan với “Ngày hội non sông” - Ảnh 2.

Xe tuyên truyền, cổ động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thành phố Rạch Giá (Kiên Giang).

 Tỉnh Kiên Giang sẵn sàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, hân hoan với “Ngày hội non sông”. Các địa phương trong tỉnh tập trung công tác tuyên truyền, cổ động cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, hăng hái, tích cực đi bầu cử ngày 23/5/2021, sáng suốt lựa chọn những ứng cử viên tài đức bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.