Mưa tuyết, vùng cao Y Tý đẹp như trời tây  - Ảnh 1.

Các con đường thuộc thôn Nhìu Cô San, xã Y Tý, huyện Bát Xát, mưa tuyết phủ dày đặc.

Mưa tuyết, vùng cao Y Tý đẹp như trời tây  - Ảnh 2.

Mưa tuyết bao phủ trên các cành cây.

Mưa tuyết, vùng cao Y Tý đẹp như trời tây  - Ảnh 3.

Du khách thích thú với mưa tuyết tại Y Tý.

Mưa tuyết, vùng cao Y Tý đẹp như trời tây  - Ảnh 4.

Các con đường thuộc thôn Nhìu Cô San, xã Y Tý, huyện Bát Xát, mưa tuyết phủ dày đặc.

Mưa tuyết, vùng cao Y Tý đẹp như trời tây
 - Ảnh 5.

Tuyết rơi phủ trắng tại xã Y Tý, huyện Bát Xát.

Mưa tuyết, vùng cao Y Tý đẹp như trời tây
 - Ảnh 6.

Tuyết rơi phủ trắng tại xã Y Tý, huyện Bát Xát.

Mưa tuyết, vùng cao Y Tý đẹp như trời tây
 - Ảnh 7.

Tuyết rơi phủ trắng tại xã Y Tý, huyện Bát Xát.

Mưa tuyết, vùng cao Y Tý đẹp như trời tây
 - Ảnh 8.

Tuyết rơi phủ trắng tại xã Y Tý, huyện Bát Xát.

Mưa tuyết, vùng cao Y Tý đẹp như trời tây
 - Ảnh 9.

Tuyết rơi phủ trắng tại xã Y Tý, huyện Bát Xát.

Mưa tuyết, vùng cao Y Tý đẹp như trời tây
 - Ảnh 10.

Tuyết rơi phủ trắng tại xã Y Tý, huyện Bát Xát.

Mưa tuyết, vùng cao Y Tý đẹp như trời tây
 - Ảnh 11.

Tuyết rơi phủ trắng tại xã Y Tý, huyện Bát Xát.

Mưa tuyết, vùng cao Y Tý đẹp như trời tây
 - Ảnh 12.

Tuyết rơi phủ trắng tại xã Y Tý, huyện Bát Xát.