22/04/2021, 23:11

Tối ngày 21/4, xếp hạng đại học Times Higher Education (THE) đã công bố danh sách những trường có ảnh hưởng nhất đến sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội hàng đầu thế giới trong năm 2021. Bốn đại diện của Việt Nam là Đại học Quốc gia Hà Nội, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Phenikaa đã vinh dự góp mặt trong danh sách này.