20/10/2020, 21:31

40 công trình đạt giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2019 vừa được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam công bố chiều ngày 20/10 tại Hà Nội. Trong 25 năm qua, các công trình đoạt giải Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam đã và đang áp dụng trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, góp phần thúc đẩy sản xuất của các doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, thay thế nhập khẩu và tạo ra thị trường công nghệ phục vụ đời sống, an ninh và quốc phòng.