24/02/2021, 06:31

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 51 tỉnh, thành phố đã quyết định cho học sinh đi học trở lại từ ngày 22/2. Tỉnh Sơn La cho học sinh đi học trở lại từ ngày hôm nay 24/2. Học sinh tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ninh sẽ đi học trở lại từ ngày 1/3.