08/10/2020, 11:32

Bảo mật thông tin thuê bao chính là bảo vệ thông tin, tài sản cá nhân trước những mối nguy về an ninh mạng, lừa đảo qua mạng...Vì vậy, các nhà mạng thay vì ứng dụng công nghệ AI nhận diện hình ảnh như trước đây đã dần chuyển sang công nghệ AI sinh trắc học. Giải pháp này giúp xác thực thông tin thuê bao một cách chuẩn xác, góp phần ngăn chặn nạn sim rác, tin nhắn rác, cuộc gọi rác, định danh khách hàng…