20/07/2021, 21:21

Kể từ ngày 20/7, Algeria đã chính thức tái áp đặt các biện pháp ngăn ngừa bổ sung nghiêm ngặt, trong đó bao gồm lệnh giới nghiêm đối với 24 tỉnh thành, tăng 10 tỉnh thành so với trước đó, để đối phó với làn sóng tái bùng phát dịch bệnh COVID-19 đang tăng mạnh tại nước này.