13/11/2020, 08:15

Ấn Độ dành ưu tiên hàng đầu cho việc tăng cường kết nối với ASEAN. Tuyên bố trên được Thủ tướng Narendra Modi đưa ra tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 17 theo hình thức trực tuyến.