16/09/2020, 07:29

Ngày 15/9, Đại sứ Trần Đức Bình, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN đã cùng ông Khaled Khiari, Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc, đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến nhằm đánh giá tiến độ triển khai các dự án và hoạt động hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2016 – 2020.