23/11/2020, 18:33

Ngày hôm này, thế giới tiếp tục ghi nhận những thông tin tích cực trong lĩnh vực điều chế vaccine phòng COVID-19. AstraZeneca khẳng định loại vaccine do hãng sản xuất an toàn và hiệu quả cho kết quả thử nghiệm lên tới 90%.