10/06/2021, 18:33

New South Wales và Queensland - hai trong số những bang đông dân nhất tại Australia đang trong tình trạng báo động về nguy cơ lây lan dịch COVID-19, sau khi phát hiện 2 ca bệnh có lịch trình di chuyển phức tạp.