23/09/2020, 21:11

Australia ngày 23/9 đã yêu cầu Google gỡ bỏ những hình ảnh chụp phần đỉnh của hòn đá thiêng Uluru, để tuân thủ lệnh cấm tham quan tại di tích có giá trị tín ngưỡng cao đối với cộng đồng bản địa nước này.