13/01/2021, 12:53

Ngày 13/1, Giám đốc Tài chính của tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc), bà Mạnh Vãn Châu, đã đề nghị tòa án ở Canada nới lỏng các điều kiện tại ngoại, viện dẫn những lo ngại về sức khỏe trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, đại diện luật pháp của Chính phủ Canada đã bày tỏ hoài nghi về những lập luận trên.