10/06/2021, 19:04

Sau một thời gian điều trị hồi sức tích cực, dưới sự giúp đỡ của các đoàn chuyên gia từ các bệnh viện hàng đầu cả nước là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Chợ Rẫy, phần lớn các bệnh nhân mắc COVID-19 nặng tại tỉnh Bắc Giang đã ổn định dần và có xu hướng tốt lên.