16/05/2021, 21:58

Khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu hiện vẫn là ổ dịch COVID-19 lớn nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang với diễn biến phức tạp. Để khoanh vùng, tạo lập môi trường sản xuất an toàn, với sự đồng hành của doanh nghiệp, tất cả đội ngũ chuyên gia, quản lý và công nhân đang làm việc tại đây và một số doanh nghiệp có nguy cơ cao sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Tỉnh Bắc Giang đang dốc toàn lực cho việc lấy mẫu xét nghiệm để có thể hoàn thành trong thời gian sớm nhất.