16/06/2021, 19:55

Không khí lao động đang dần trở lại với các khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Bắc Giang. Bên cạnh việc ổn định đời sống cho lực lượng công nhân, quá trình kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh cũng được các doanh nghiệp triển khai một cách nghiêm ngặt.